شاخص مقایسه

بیمه عمر و بازنشستگی

بیمه تامین اجتماعی

معافیتهای مالیاتی

حق بیمه پرداختی وسرمایه دریافتی از درآمد مشمول مالیات معاف است

حق بیمه های پرداختی و وجوه دریافتی شامل مالیات می شود

انحصار وراثت

بلافاصله به ذینفعان پرداخت می شود

پس از طی تشریفات قانونی و براساس نسبت سهم الارث

انتخاب تنوع در حق بیمه و سرمایه

اختیار پرداخت حق بیمه برحسب توانائی مالی و انتخاب سرمایه فوت وضرایب مربوطه

به میزان ۷% از میزان حقوق دریافتنی کسر می گردد

در تنوع انتخاب روش پرداخت

دارد

ندارد

ضمانتنامه بانکی

قابل تبدیل و ارائه است

قابلیت ندارد

دریافت وام

از سال دوم و تا سقف ۹۰ % اندوخته و بدون ضامن

بطور بسیار محدود با شرایط بانکی وبراساس مجوزهائی که هر سال ازسوی مجلس شورای اسلامی به سازمان تامین اجتماعی داده میشود

قابلیت برداشت از اندوخته

دارد

ندارد

فسخ و بازخرید

هردو را دارد

قابل فسخ است لیکن امکان بازخرید ندارد

هماهنگی با تورم

بین ۰ تا ۳۰ %

ندارد

پرداخت سود

سرمایه گذاری

دارد

ندارد

پوشش فوت عادی

حداکثر تا ۳۰ برابر حق بیمه سالانه

دارد بدون انتخاب و تنوع

پوشش فوت دراثرحادثه

حداکثر تا ۳ برابر سرمایه فوت عادی

دارد بدون انتخاب و تنوع

پوشش بیماری های خاص

حداکثر تا ۳۰ % سرمایه فوت عادی و بصورت وام بلاعوض

      بشرط مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد خدمات را بصورت کامل ارائه می دهد

سقف پوشش تا۷۰ سالگی

دارد

براساس مدت پرداخت حق بیمه و حداکثر ۳۰ سال

قابلیت انتقال بیمه گذار

دارد

دارد

قابلیت تبدیل به مستمری

دارد

دارد

درصورت ازکار افتادگی

معافیت از پرداخت حق بیمه + درآمد از کارافتادگی

پرداخت کمک هزینه ازکارافتادگی

مکانیزم بازنشستگی

درپایان قرارداد وبراساس حق بیمه های پرداختی طی مدت ۵ الی ۳۰ سال با اعمال ضرایب تعدیل

براساس آخرین پایه حقوق – جنسیت – نوع شغل و مدت پرداخت

ثبت در سوابق کاری

محسوب نمی شود

محسوب می شود

امکان تعلیق

دارد

دارد

مستمری

درصورت درخواست بیمه گذارقابل ارائه بصورت سالیانه ، ماهیانه و مادام العمر

دارد

زمان پرداخت اندوخته سرمایه گذاری

درپایان مدت بیمه نامه پرداخت می گردد که می تواند کمتر از سن قانونی بازنشستگی باشد

به هنگام بازنشستگی و سن قانونی تعیین شده پرداخت می گردد

استفاده کنندگان

در زمان حیات یا فوت بیمه شده می تواند هرشخص یا اشخاصی باهر درصدی ذینفع تلقی گردند.

    در زمان حیات کلیه مزایا و تسهیلات      فقط مختص پرداخت کننده حق بیمه و به هنگام فوت فقط وراث قانونی ذینفعان قرارداد می باشند

مبلغ پرداختی بعنوان اندوخته

سرمایه گذاری

درصورتیکه فقط مبلغ ۷% حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه ، بیمه نامه عمر و بازنشستگی پرداخت گردد، مبالغ نهائی جهت پرداخت مستمری یکجا یا مادام العمر این بیمه نامه، چندین برابر عایدی بیمه تامین اجتماعی بوده سرمایه هنگفتی را نصیب بیمه شده خواهد نمود.

۱- در بیمه عمر و بازنشستگی،مبلغ ماهانه بسته به برنامه پس انداز، می تواند از ۳۰۰۰۰۰ریال به بالا تنظیم گردد ولی در بیمه تامین اجتماعی ۷٪ از دریافتی بیمه شونده بعنوان حق بیمه پرداخت می گردد.

  ۲- در صورت وقوع فوت در طی مدت بیمه عمر، اندوخته بیمه بعلاوه سرمایه فوت  بدون هیچ شرطی به استفاده کنندگان از سرمایه بیمه نامه پرداخت می گردد. در بیمه تامین اجتماعی، مستمری بازماندگان طبق شرایط و ضوابط مشخص به بازماندگان پرداخت میگردد.و فقط در صورتی که همسر وی در قید حیات باشد و فرزند دخترش مجرد و فرزند پسر نیز زیر ۱۸ سال باشد.که در غیر اینصورت مبالغ مستمری پرداخت نمیشود.به عبارت دیگر قابلیت به ارث گذاشتن ندارد…

۳-در صورت وقوع فوت بیمه شونده در اثر حادثه، استفاده کنندگان از سرمایه بیمه نامه عمرو بازنشستگی، علاوه بر اندوخته بیمه و سرمایه فوت، سرمایه فوت بر اثر حادثه (تا سه برابر سرمایه فوت) را نیز دریافت می کنند. در اینگونه موارد، بیمه تامین اجتماعی تسهیلات بند ۲ را با محدودیت ها و ضوابط آسانتری (نسبت به فوت طبیعی) پرداخت می کند.

-۴در بیمه عمر و تامین آتیه پس از دو سال پرداخت حق بیمه، وام بدون بهره (کارمزد ۴٪) تا ۹۰٪ ارزش بازخرید بیمه نامه بدون محدودیت خاصی پرداخت می گردد. در بیمه تامین اجتماعی، وام هائی با عناوین وام ضروری و وام ازدواج  وجود دارد که پرداخت آن منوط به وجود اعتبار و ضوابط خاص بوده و مبلغ آنها در سال ۸۷ به ترتیب برابر ۵۰۰ و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

۵-در بیمه عمر و بازنشستگی امکان بازخرید بیمه نامه از ماه ششم مطابق جدول بازخریدی بیمه نامه وجود دارد در صورتیکه در بیمه تامین اجتماعی امکان بازخرید در کوتاه مدت وجود ندارد.

۶- یکی از مزایای بیمه تامین اجتماعی نسبت به بیمه عمر و بازنشستگی استفاده از خدمات درمانی این شرکت میباشد که البته بر همگان واضح و مبرهن است که بیمه تامین اجتماعی به هیچ وجه خدماتی مطلوبی نمیدهد .به طور مثال قیمت ویزیت دکتر داخلی با دفتر چه بیمه ۷۰۰۰ تومان و بدون دفترچه ۱۰٫۰۰۰ تومان است .یعنی اختلاف قیمت ۳۰۰۰ تومان که بسیار ناچیزاست می باشد.

یکی دیگر از معایب بیمه نامه تامین اجتماعی عدم پوشش برای آزمایشات شایع است به طوری که تقریبا میتوان گفت به غیر از چند مورد خاص هزینه باقی آزمایشات قابل پرداخت نیست و یادرصد کمی از هزینه پرداختی را پرداخت مینماید.

بیمه تامین اجتماعی معمولا با اکثر بیمارستان های خصوصی طرف قرارداد نیست و بیشتر با بیمارستان های دولتی که از لحاظ خدمات ضعیف تر هستند قرارداد دارد.